Builmachine

machine voor het ziften van de uitmaling, aan de éne kant de zemelen, aan de andere kant het meel


Oude "capitelle" (stenen hut) wederopgebouwd

De capitelle, stenen hut, gebouwd zonder aarde of cement, bevind zich bij de oprit naar de molen.